Aansprekend aanspreken

door Eeuwke Bremmer op 27 november 2017
Het allitereert lekker en onze workshop hierover wordt enthousiast ontvangen. Graag leggen we uit waarom het meer dan een woordspeling is, wat er écht belangrijk aan is en waarbij het organisaties kan helpen. 

Het goede gesprek met elkaar voeren. Daar draait het om. Of je als organisatie nu de
feedback cultuur wilt stimuleren, een aan- of uitspreek cultuur wilt creëren of dat er vanuit het performance management systeem great conversations gevoerd moeten worden, deze voorbeelden laten zien dat we ergens het vermogen om met elkaar eerlijkeen goede gesprekken te voeren in organisatie verleerd zijn.

Ongemak staat tussen de intentie en uitvoering

Het belang van goede gesprekken voeren wordt erkend. We weten dat het heel waardevol is als we moeilijke en harde boodschappen met elkaar kunnen delen. Dat het heel stimulerend is om beargumenteerd te krijgen waarom iemand waardering heeft voor je werk. Toch blijkt de werkelijkheid weerbarstig en hebben we er veel moeite mee. Veel goede gesprekken voeren we liever niet. Het is moeilijk om iemand de waarheid te vertellen als hij of zij daarin niet zo goed uit de verf komt. Om iemand aan te spreken op fouten, een vervelende houding of discutabele keuzes. Juist als je die dag erna gewoon in het projectteam zit met deze collega of leidinggevende. Ook tijdens onze workshop geven veel deelnemers toe weleens gesprekken niet te voeren die ze zich wel hadden voorgenomen. We willen graag empathisch overkomen of zijn bang dat we het eerder erger dan beter te maken. Een gevoel van ongemak kwam tussen de intentie en uitvoering: je wil de ander sparen, geen tijd, weet niet goed hoe je het moet brengen of een grap verhulde je ware bedoelingen. Zonde natuurlijk. Want we weten allemaal dat het niet aangaan van feedbackgesprekken door een gevoel van ongemak op de korte termijn, nog voor veel mee ongemak op de lange termijn kan zorgen.

Feedback stimuleert werkplezier

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het frequent geven van feedback de productiviteit enorm ten goede komt. Wanneer het gesprek op de juiste manier wordt gevoerd, helpt het mensen zich te verbeteren, zich meer zeker te voelen over hun gedrag en geeft het ze meer zelfvertrouwen. Aandacht besteden aan het functioneren en welzijn van een werknemer stimuleert het werkplezier en de motivatie enorm.

Veiligheid is hierbij vaak een thema. Regelmatig krijgen we te horen dat mensen zich niet veilig voelen om feedback te geven, zich uit te spreken of om iemand aan te spreken. Maar juist door het elkaar niet aanspreken, ontstaat een onveilige werksfeer. Bedenk dat een cultuur waarin feedback geven en krijgen normaal is, per definitie een veilige cultuur is. Om dit te doorbreken is veel moed nodig.

Radicaal openhartig

Wij maken graag gebruik van het gedachtegoed van Kim Malone Scott, een Amerikaanse die hoge functies bij Google, Apple en Twitter had. Onlangs kwam haar boek ‘Radicaal openhartig’ in het Nederlands uit. Zij zegt stellig: “Niets zeggen is veel erger dan goede kritiek geven.” Wij zijn van mening dat we ons dat nog veel te weinig beseffen! Zij laat aan de hand van een matrix zien wat de impact van je feedback is. Dat hangt volgens haar af van twee elementen: of je verbinding maakt met degene die je feedback geeft en of je vrijmoedig commentaar geeft. Het klinkt logisch, maar vaak laten we een van beide elementen achterwege, waardoor feedback niet radicaal openhartig is en niet de impact heeft, waar je op hoopt. Ze haalt een Russische volkswijsheid aan om te laten zien wat er gebeurt als je wel verbinding maakt, maar niet vrijmoedig bent. ‘Een Rus moest de staart van zijn hond amputeren. Dat vond hij zo zielig, dat hij elke dag een schijfje van de staart afhaalde.’ Scott noemt dit rampzalig empathisch.

Als je radicaal openhartig bent, loop je de kans dat je iemand echt raakt met wat je zegt, dat je iemand pissig maakt en dat diegene het niet direct met je eens is. Maar als je het doet vanuit persoonlijke betrokkenheid met iemand dan zet het diegene aan het denken. Dit vraagt ook wat van degene die de feedback krijgt. Luister naar de feedback met de intentie die te begrijpen, niet om erop te reageren.

Zinloze complimenten

Ook in het geven van complimenten hebben we nog wat te leren. De grootste valkuil is dat we ook hier niet specifiek genoeg in zijn. Als je het compliment ook aan je hond of kleuter kan geven, dan is het zinloos. ‘Goed gedaan’, daar heeft niemand iets aan. Neem de tijd om het concreet te maken en duidelijk te zeggen wát je goed vond gaan en waarom. Dat vergroot de kans op herhaling van het succes.

Deelnemers aan onze workshop en ook onze klanten merken dat deze inzichten helpen bij het aansprekend aanspreken. Wij beseffen dat er wel meer voor nodig is om echt goede gesprekken te voeren. Komende tijd willen wij ons als bureau ons hard maken voor het goede gesprek. Want wij geloven dat als je aansprekend aanspreekt, er veel meer talent en potentieel aangesproken gaat worden!

Eeuwke Bremmer & Ewout Langenbarg

Geloof je ook dat jouw organisatie baat heeft bij betere gesprekken? Wij denken graag met je mee!