Samen de toekomst maken

door Kim Heinz op 18 oktober 2014
De wereld verandert supersnel. We ervaren crisis op crisis, en dan bedoel ik niet alleen de financiële crisis, maar ook die in de natuur en maatschappelijke verhoudingen. Natuurrampen, wateroverlast of juist extreme droogte – het klimaat laat zich niet meer voorspellen. Een crisis zet aan tot denken.

Op persoonlijk vlak stellen steeds meer mensen zichzelf bijvoorbeeld de vraag of ze echt gelukkig worden van de overvloed aan financiële middelen en materiële zaken. Al deze ontwikkelingen leiden – op de lange termijn – tot aanpassingen van systemen, het ontstaan van nieuwe markten en schaarste op totaal andere gebieden dan voorheen.

De prikklok bestaat nog!

door op 24 september 2014
De meesten zullen zich mijn beeld van een prikklok van vroeger herinneren: een apparaat dat in de tweede helft van de vorige eeuw bij de ingang van een fabriek stond. Maar voor sommigen is het de dagelijkse realiteit: ’s morgens bij aankomst op het werk inklokken en aan het einde van de dag weer uitklokken. De gewerkte uren worden vastgelegd en gebruikt als stuurinformatie.

Dit gebeurt niet alleen in productie-omgevingen waar het werk van de mens nog niet is geautomatiseerd of naar lagelonenlanden is verplaatst. Integendeel, in de (semi-)overheid is dit aan de orde van de dag.

Vakmanschap – hoe zit het in uw directie?

door op 8 september 2014
‘Vakmanschapsontwikkeling is belangrijk’, is een veel gehoorde uitspraak. Volgens mij is iedereen het met mij eens als ik zeg dat het ontwikkelen van medewerkers cruciaal is voor goede prestaties van organisaties. Hoe beter de kennis en kunde van medewerkers op orde is, hoe beter een organisatie klanten tevreden kan stellen.

Dat geldt zeker in deze tijd, waarin klanten steeds kritischer worden en het steeds normaler gevonden wordt social media te gebruiken om hun ervaring met een organisatie te delen. De gevolgen van niet up-to-date medewerkers worden voor organisaties steeds groter door de kritische klant. Mede door deze ontwikkelingen wordt vakmanschap steeds belangrijker.

Worden wie je bent…deel 1

door Albert Goldsteen op 14 juli 2014
Nog niet zo lang geleden stond ik als "Alfa man" voor een grote groep studenten van een Technische Universiteit. Ik vertelde hen dat het goede nieuws is dat ze na hun studie ontzettend veel kennis hebben opgedaan. Het slechte nieuws is dat ze allemaal min of meer dezelfde hoeveelheid kennis hebben opgedaan. Het verschil zal in veel gevallen niet gemaakt worden op kennis, maar op zelfreflectie, zelfbewustzijn en sociale vaardigheden. Als dit zo is, waarom is er dan zo weinig aandacht voor Persoonlijke Ontwikkeling binnen het Onderwijs?

Er zijn veel (inhoudelijk goede) professionals die zich bemoeien met het onderwijs. Zeker in Nederland. De laatste jaren hebben wij heel wat coachingswerk in het onderwijs gedaan. Wat me opvalt is dat het curriculum prima in orde is. Inhoudelijk dan, de linkerhersenhelft van de studenten wordt optimaal ontwikkeld. Het draait om kennis, logica en harde

Verslaafd aan advies…

door Albert Goldsteen op 28 mei 2014
Ik ben consultant. En ik vind dat mijn beroepsgroep ernstig overgewaardeerd wordt. Dat is een opmerkelijk standpunt, hoor ik u denken. Ik zal uitleggen waarom het toch zo is.

Er zijn in Nederland relatief meer consultants dan in elk ander land ter wereld. Dat zegt iets. Namelijk dat de gemiddelde organisatie verslingerd is aan consultants. Grote organisaties en de (semi) publieke sector spannen hierbij de kroon. Het is normaal geworden een beroep te doen op de expertise van een ‘consultant’. Iemand die in een keurig pak het bedrijf binnenwandelt, analyseert, scenario’s schetst, advies geeft, presentaties op flitsende wijze ten tonele brengt. Dat is handig. Maar voegt het ook waarde toe?