‘De dag heeft ons geholpen om scherpte terug te brengen’

door Jelger Spijkerboer op 27 juni 2018
In de tuin van één van onze associates hielpen we Stichting Veilig Thuis IJsselland met de prangende vraag: hoe maken we van de stichting één herkenbaar meld- en expertisepunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling? Na afloop van de sessie vroegen we Ellen Rooijers, directeur-bestuurder bij de stichting, hoe ze terugkijkt op deze (zonnige) dag.


Met de Goudsteen Community werken wij gezamenlijk aan het versterken van ons potentieel; het is dé leer- en ontwikkelplek voor adviseurs en associates van Goudsteen & Company. Omdat we graag wilden testen met frame innovation, een methodiek om vraagstukken vanuit andere perspectieven te benaderen en zo tot nieuwe oplossingsrichtingen te komen, deden we een oproep op LinkedIn: welke maatschappelijke organisatie die zich richt op het versterken van potentieel kan geen adviseurs betalen, maar wel goed gebruiken?

Zo kwamen we in contact met Veilig Thuis IJsselland, de stichting die advies en hulp biedt bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Ellen Rooijers, sinds september directeur-bestuurder bij Veilig Thuis IJsselland: “De oproep van Goudsteen & Company kwam voor ons als geroepen. Veilig Thuis IJsselland heeft ruim twee jaar bestaan als een projectorganisatie vanuit twee moederorganisaties en is sinds afgelopen oktober één stichting. Op dit moment is ons belangrijkste doel om één herkenbaar meld- en expertisepunt te worden. Maar hoe doe je dat als de stichting is ontstaan uit twee organisaties? En vooral: waar begin je dan?”

Ellen, hoe kijk je terug op de sessie?
“Het was op alle fronten een goede en inspirerende dag. Wat me vooral opviel is de snelheid waarmee we tot de kern doordrongen. Dat leidde tot goede oplossingsrichtingen en concrete ideeën. Ik heb het gevoel dat we door Goudsteen & Company op het juiste spoor zijn gezet om met onze uitdaging aan de slag te gaan.”

Die uitdaging is om van stichting Veilig Thuis IJsselland één herkenbare organisatie te maken. Wat is de moeilijkheid?
“De lijst met actiepunten is lang. Omdat we er zelf middenin zitten, is het lastig om overzicht te bewaren. We willen een vitale en gezonde stichting worden, zodat we ons werk zo optimaal mogelijk kunnen doen. Dat heeft te maken met structuur, met cultuur, met geld, noem maar op. Omdat alles met elkaar verbonden is, zie je soms door de bomen het bos niet meer. Als je aan alle touwtjes tegelijk trekt, raken de touwtjes in de knoop of los. Een frisse blik helpt dan.”

Wat nemen jullie mee uit de tuin van Goudsteen & Company associate Durk de Boer?
“Waar beginnen we? Dat was eigenlijk onze belangrijkste vraag. Tijdens de sessie hebben we geleerd om keuzes te maken. Alles aan elkaar knopen is simpel niet mogelijk. Dus: kies één ding van de lijst waarvan je verwacht dat het verschil kan maken. Focus daarop en heb vertrouwen dat de rest volgt. Dat was voor mij een eye opener.”

Wat hebben jullie gekozen?
“Om een vitale en gezonde organisatie te worden die impact maakt, moet onze stichting op de eerste plaats een veilige plek zijn voor medewerkers, zo concludeerden we. Een plek die voelt als thuis en waar voldoende aandacht is voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Door de overgang van twee projectorganisaties naar één stichting is daar niet altijd voldoende aandacht aan besteed.”

Welke concrete ideeën hebben jullie opgedaan?
“We kwamen tot de conclusie dat de overgang naar één stichting eigenlijk nooit is gevierd als een belangrijk moment. Terwijl het heel nuttig is om te markeren dat we de projectorganisatie achter ons laten en samen een nieuwe fase ingaan. Daarmee voorkomen dat we de oude dingen blijven doen. Na de zomervakantie gaan we het alsnog vieren. Verder is het idee gevallen voor een zogenaamde Veilig Thuis IJsselland Grondwet, een document waarin de mores van onze stichting staan beschreven. Hoe werken we? Hoe gaan we met elkaar om? Misschien laten we die Grondwet zelfs wel tekenen door alle medewerkers.”

We hebben de Frame Innovation methodiek gebruikt om jullie te helpen. Hoe heb je dat ervaren?
“Als een waardevolle methode. Het is een soort snelkookpan-sessie om tot nieuwe inzichten te komen. Je begint met een brede vraag en door steeds vragen te stellen, kom je steeds dichterbij de kern van het vraagstuk. Die manier van werken heeft geleid tot creatieve en nieuwe inzichten.”

Na een korte stilte: “Er zijn veel methodieken zoals Frame Innovation. Uiteindelijk zijn het allemaal hulpmiddelen. Ik heb 21 jaar bij de politie gewerkt en daar hielden we dit soort sessies geregeld. Een dag als deze helpt om scherp te blijven en fris te blijven kijken naar je organisatie. Het geeft energie. Eigenlijk was afgelopen donderdag voor mij één grote reminder om dit soort sessies vaker te organiseren.”

Was het weggezakt?
“Blijkbaar wel. Ik was als directeur-bestuurder vooral rationeel bezig. Zo’n type ben ik helemaal niet, maar blijkbaar ga je vanzelf die richting als je geen feedback krijgt. Dit was een geweldige manier om de scherpte terug te brengen. Elke organisatie heeft feedback van buiten nodig om te blijven ontwikkelen. De locatie helpt dan ook. Even uit de organisatie stappen om met andere ogen te kijken. Om vervolgens weer met frisse moed verder te gaan.”