Project- & Implementatiemanagement

De adviseurs van Goudsteen & Company managen uw projecten op het snijvlak van HR en de lijn.

Met de expertise van HR, maar sterk gericht op het vervullen van de behoefte van de Lijn. Zonder te schromen hier een kritische rol bij aan te nemen en de business uit te dagen haar doelstellingen helder te formuleren. Daadwerkelijke kwaliteitsverbetering behalen, dat is waar de adviseurs van Goudsteen & Company voor staan.

Over het algemeen bestaat de perceptie dat een projectmanager op 4 zaken moet sturen: tijd, budget, scope en kwaliteit. Wij geloven dat hier 2 zaken aan moeten worden toegevoegd: zorgen voor gedegen implementatie en een duurzame borging. Gedrag is hier een belangrijk onderdeel van. Wij reiken de medewerkers hier de tools en handvatten voor aan, zodat zij zich op een andere manier kunnen gedragen en zo daadwerkelijke verschil gemaakt wordt. Deze aspecten maken het verschil tussen een succesvolle projectuitvoering en een succesvolle vervulling van de behoefte van de business.

Randvoorwaarde bij de projectuitvoering door GSC is dat een professional uit uw eigen organisatie meedraait in het project, zodat de opgedane kennis en ervaringen in uw organisatie geborgd zijn en wij onszelf overbodig kunnen maken.

"Goudsteen & Company kan heel snel resultaten uit een groep halen en krijgt in korte tijd veel voor elkaar doordat ze creatief met mensen zijn!"

Rene Weij
Programma Manager

Meer over Alliander