Versterken & Verbeteren

Waarom kunnen de best ontworpen en meest geavanceerde HR instrumenten in de praktijk toch falen en zelfs een negatief effect hebben op organisaties? Onze ervaring leert dat dit vaak te maken heeft met een focus op het instrument en doorontwikkeling daarvan. 

 

Maar het begint met de aansluiting bij de klantwens en de toepassing in de dagelijkse praktijk. En juist dat krijgt vaak te weinig aandacht. Het gaat veel meer om het helpen van leidinggevenden gebruik te maken van deze instrumenten. Of ze te helpen ze zo toe te passen, dat ze daadwerkelijk nuttig zijn en ze dat zelf ook zo zien.

Goudsteen & Company helpt haar klanten met het verbeteren van bestaande HR instrumenten. Het echt laten werken van HR instrumenten ontstaat – is onze ervaring – door vooral veel aandacht te geven aan de toepassing ervan.

Wij verbeteren bestaande instrumenten bijvoorbeeld door ze kritisch te laten toetsen door klantpanels gevormd door de gebruikers: de leidinggevenden en managers. Van hieruit voeren we dan optimalisaties door. En via maatwerkacademies met professionals uit de organisatie ontwerpen we verder, waarbij ook dan weer de toepassing van het instrument centraal staat.

Wij kennen branches en sectoren van binnenuit en brengen dus veel voorbeelden en inspiratie uit andere organisaties en sectoren mee.

"Bart denkt academisch, maar doet niet academisch. Hij focust op mogelijkheden en niet op weerstand."

Erik Wooldrik
HR Programmamanager

Meer over Alliander – Vakmanschapsontwikkeling