Zelforganisatie

Zelforganisatie is voor ons geen doel, maar een manier van
je organisatie inrichten waarbij je talent optimaal benut.

Onze aanpak rondom zelforganisatie kenmerkt zich door drie dingen:
  • We benutten de professionals uit de organisatie om de verandering vorm te geven. We dagen uit om pro-actief te zijn en verantwoordelijkheid te nemen of juist uit handen te geven.
  • We putten uit enorm veel best practices uit allerlei organisaties vanuit verschillende sectoren. Hierdoor hebben we een goed beeld over wat wel en niet werkt. We helpen je hierdoor snel resultaat te boeken en helpen je te voorkomen om in valkuilen van anderen te stappen.
  • We zijn goed in het brengen en loskrijgen van energie. Hierdoor weten we krachten te optimaliseren waardoor er betere prestaties geboekt worden en de samenwerking verbetert.