(G)een stappenplan voor Zelforganisatie

door op 1 december 2016
Hoe werkt zelforganisatie voor jou? Hoe vind ik de balans tussen sturing en loslaten? Welke kleine stapjes zijn er te maken om te starten met Zelforganisatie? Welke rol vervult de leidinggevende in Zelforganisatie?

Op donderdag 17 november kwamen ruim veertig professionals bij elkaar op de inspiratiesessie over zelforganisatie. Allemaal met eigen vragen en eigen beelden over Zelforganisatie. De behoefte aan kennisdeling en de uitwisseling van ervaring over Zelforganisatie vormden de aanleiding voor deze sessie.

Inspiratiesessie Zelforganisatie 17-11 HQ from Albert Goldsteen on Vimeo.

Zelforganiserende teams nemen zelf besluiten, en zijn zo in staat om snel mee te bewegen met de veranderende wereld om ons heen. Slagvaardig en wendbaar. Een hot thema, ook bij onze klanten. De termen vliegen je om de oren: zelfsturing, zelfsturende teams, teamverantwoordelijkheid, agile, et cetera, et cetera. Als Japke-d. Bouma agile werken tot een kantoorcliché degradeert, dan weet je dat een hype geboren is.

Met die hype is zelforganisatie een beetje een vies woord geworden. Onterecht, vind ik. Afgelopen jaren heb ik ervaren dat zelforganisatie niet alleen voor de klant een hoop kan opleveren maar vooral ook voor individuen uit het team. Uit eigen ervaring weet ik dat het niet altijd even makkelijk is om met elkaar het “eerlijke gesprek” te voeren. Bijvoorbeeld als blijkt dat je met te veel mensen zit of als er iemand niet op zijn plek zit. Maar als het vertrouwen er is tussen teamleden om dit wel te doen, wordt iedereen er beter van en ervaar je meer betrokkenheid dan ooit.

Onze visie?

Wij maken geen blauwdruk of standaardaanpak voor Zelforganisatie. Want wij geloven dat Zelforganisatie een ontwikkelproces is wat vraagt om ruimte.

Zelforganisatie is een middel, maar focus je vooral op het doel. Dit loopt uiteen van het versterken van autonomie van je professionals tot klantgerichter werken. In praktijk kan dit voor elke organisatie anders zijn. Staar je dus ook niet blind op best practices en sluit aan bij de uniciteit van jouw context en organisatie. Inzichten die wij de afgelopen jaren hebben opgedaan;

Het is essentieel om te weten “waarom” je zelforganisatie wil inzetten. Waarom denk je dat dit waarde toevoegt? Dit lijkt een schot voor open doel, maar in praktijk zien we echter dat veel teams daar geen duidelijk beeld en overtuiging bij hebben of zich niet betrokken voelen bij de “WHY”. Daarom geloven wij ook dat professionals onderdeel moeten zijn van het gehele proces.

Je bent niet van de één op de andere dag een succesvol zelforganiserend team. Net zo min als dat je plotsklaps een goede leidinggevende bent. Dit vraagt training en ontwikkeling en blijft een continu leerproces. Hierbij is het essentieel dat er een cultuur is waarin feedback kan en mag!

Even delen…

In de inspiratiesessie zijn we samen op zoek gegaan naar gezamenlijke inzichten, lessen en ervaringen. De belangrijkste delen we graag met jou.

Spreek verwachtingen naar elkaar uit voordat je aan de slag gaat met zelforganisatie binnen teams. Iedereen heeft een ander beeld van hoe de toekomst eruit kan zien. Het is belangrijk om dit met elkaar te delen door alle lagen van de organisatie.

Zelforganisatie kan soms paradoxaal lijken. Je wilt wel grip houden op het proces en kaders meegeven maar tegelijk niet te veel sturen. Maar waarom niet het team zelf laten bepalen welke sturing nodig is en hoe je grip op het proces georganiseerd kan worden? Hoe zorg je dat ogenschijnlijke tegenstrijdigheden zoals laten ontstaan en implementeren krachtig met elkaar verbonden worden? Leer hier tot welke ideeën en inzichten de deelnemers aan onze sessie kwamen!

Je bent pas een team als je een gezamenlijk doel hebt. Wees duidelijk en expliciet over wat dit doel is en wat ieders aandeel is in het bereiken ervan.

Een gezamenlijke verantwoordelijkheid vraagt ook om een grote flexibiliteit op taken en rollen. Dit zorgt voor een groter begrip in elkaars aandeel, meer ontwikkelmogelijkheden van teamleden maar ook voor een achtervang in het geval van ziekte of uitval.

Wie zorgt er af en toe voor een klopje op je schouder als een manager dat niet meer doet? Vaak zijn teams in een transitie naar zelforganiseren vooral taakgericht. Waardering binnen het team krijgt mede daardoor niet genoeg aandacht.

Onze WHY?

Het thema zelforganisatie raakt onze identiteit en overtuigingen. Bij Goudsteen & Company willen we de veranderkracht en autonomie van professionals en teams versterken! Iedere vorm van zelforganisatie brengt met zich mee dat het de autonomie en speelruimte van professionals vergroot. Dit is waarom wij graag organisaties helpen om hier een visie over te vormen, mee te experimenteren en daadwerkelijke stappen te zetten richting een zelforganiserende organisatie.

Alleen nog maar meer vragen gekregen? Of morgen aan de slag met Zelforganisatie? Wij gaan heel graag verder met je in gesprek.