Alliander N.V. is een netbeheerder die verantwoordelijk is voor de distributie van gas en electra in een groot deel van Nederland. Alliander bestaat uit de onderdelen Liander, Liandon en Endinet. Er werken circa 7.000 medewerkers.

Klantvraag

We hebben ondersteuning nodig in het project Vakmanschapsontwikkeling binnen Alliander. Het hangt samen met onze kijk op kwaliteitsverbetering. We vragen Goudsteen & Company om extra capaciteit voor projectmanagement, maar ook om hulp bij het verrijken van het concept dat we bedachten rond vakmanschapsontwikkeling. Zorg dat we ons concept in praktijk brengen op een manier die blijvend is.

Probleem

Binnen Alliander waren we al langer bewust van de uitdaging op gebied van vakmanschapsontwikkeling. Het was namelijk onduidelijk waar onze vakmensen, zoals de engineers, projectmanagers en monteurs precies aan moesten voldoen op dat moment en voor de toekomst. Als je dat niet weet, kun je ook moeilijk gericht ontwikkelen en opleidingsbudget inzetten. Bovendien zijn de jaarlijkse functioneringsgesprekken dan ook minder effectief. Want waar heb je het dan over als het gaat om persoonlijke en professionele ontwikkeling?

Energiesector

Overigens is dat een probleem dat breder speelt binnen onze sector. We moesten daarom zelf iets ontwikkelen om dit probleem op te lossen. We stonden daarmee voor de uitdaging om te komen tot een nieuwe en werkbare oplossing realiseren binnen een grote organisatie als Alliander.

Aanpak

We besloten dat we onze professionals zelf nadrukkelijk wilden betrekken bij het ontwikkelen van een goede standaard voor hun eigen vakgebied. We vroegen ze ook te helpen bij het ontwikkelen en kiezen van de maatregelen voor verbetering zoals leermiddelen.

Probleem voelen

We beseften dat zoiets tijd kost en aandacht. Daarom vroegen we Bart Laurense van Goudsteen & Company om ons te ondersteunen. We kozen ervoor bij bedrijfsonderdelen te beginnen waar het probleem het sterkst werd gevoeld. Dat bleek een belangrijke keuze. Door aan te sluiten op de plek waar de urgentie het grootst was en daarmee ook de behoefte aan ondersteuning, was er intern ook veel meer energie om mee te doen.

Technisch professional

In de twee jaar dat we nu bezig zijn, heeft Bart ons enorm geholpen. Ja, hij doet uitstekend projectmanagement. Ja, hij zorgt dat de voortgang bewaakt wordt en resultaten tijdig teruggekoppeld. Maar het allerbelangrijkste is zijn vaardigheid om de verbinding te leggen tussen mensen. Hij heeft het goede gesprek met de manager maar ook met de technisch professional. En hij blijft vragen stellen op een manier die mensen verder brengt.

Bart focust op mogelijkheden en niet op weerstand. En niet eventjes, maar consequent. Ook redeneert hij vanuit de behoefte van de organisatie. Hij denkt dus academisch, maar doet niet academisch.

Misbaar zijn

Zo is hij in staat geweest het nog abstracte concept verder te verrijken en ook in de praktijk te brengen. Je merkt aan alles dat het daarbij niet zijn missie is om zijn eigen feestje te vieren, maar om iets op te leveren waar wij als organisatie mee verder kunnen. Dat is iets wat volgens mij binnen Goudsteen & Company een belangrijk thema is. Iets waar ik zelf overigens ook sterk in geloof.

Resultaat

Voor de afdelingen Bedrijfsbureau, Aanleg, Aansluitingen en Netmanagement bij Alliander is met hulp van Goudsteen & Company en consultant Bart Laurense in het bijzonder, een conceptaanpak op gebied van vakmanschapsontwikkeling verder ontwikkeld en geïmplementeerd.

Kenniskaart

Er is een norm gemaakt voor competenties op gebied van expertise, houding en gedrag van professionals in verschillende functies. Dit is verwerkt in een kenniskaart die leidinggevenden en medewerkers kunnen gebruiken om te bepalen wat ze eventueel nog hebben te doen om aan de functienorm te voldoen. Wat dit uniek maakt is de vertaalslag naar resultaat. Het is nu inzichtelijk in welke mate een ontwikkeling van competenties doorwerkt in de productiviteit of andere resultaatgebieden.

Handboek soldaat

De kenniskaart is niet alleen een middel voor leidinggevenden, maar wordt ook gezien als hulpstuk voor individuele werknemers. Een soort handboek soldaat voor engineers bijvoorbeeld binnen de afdeling Aanleg.

Door de kenniskaart is, zo vertellen de professionals ons zelf ook, voor het eerst het verschil duidelijk geworden tussen de niveaus A, B en C van de functie Engineer. Het beantwoordt de vraag voor een medewerker: waar moet ik nou echt aan voldoen? Dan kun je ook veel transparanter het gesprek aangaan.

Toekomst

Medewerkers zijn nu gerichter en gemotiveerder bezig met opleiding en ontwikkeling. Ze ontwikkelen zich van professionals die reactief handelen naar vakmensen die door analyse problemen voorkomen. De organisatie krijgt nu meer grip op toekomstige operationele uitdagingen zoals het verder terugdringen en laag houden van ‘storingsverbruikminuten’ en kosten. Ook kunnen we nu met onze eigen professionals verdere stappen zetten op gebied van technologische innovaties. Vakmanschapontwikkeling is daarmee integraal onderdeel van Strategische Personeelsplanning!