Enexis is een netbeheerder en verantwoordelijk voor de distributie van gas en electra in Noord en Zuid Nederland. Bij Enexis werken ca. 4200 medewerkers.

Klantvraag

Hoe geven we Duurzame Inzetbaarheid handen en voeten binnen ons bedrijf?

Resultaat

Samen met de leidinggevenden binnen Enexis heeft Goudsteen & Company gezorgd voor het concreet maken van het onderwerp. Inmiddels is de eerste fase succesvol afgerond.

Sparringpartner

Ik was al een tijdje aan het stoeien over hoe ik Duurzame Inzetbaarheid van de grond kon krijgen binnen Enexis toen ik Albert ontmoette. Hij bleek de ultieme inhoudelijke sparringpartner. Iemand die kan sturen en inspireren, maar ook op afstand kan coachen. En iemand die zich niet opdringt. Zijn expertise was geheel vrijblijvend, dat vond ik prettig. Snel bleek dat hij degene was die ons verandertraject moest gaan begeleiden. Hij heeft geholpen bij het uitdenken van het programma. Ik noem Duurzame Inzetbaarheid weleens een veelkoppig monster dat lastig te vangen is. Dankzij Albert hebben we het klein weten te maken, dichtbij de praktijk.

Verandertraject

We hebben samen met 23 pioniers, leidinggevenden uit de organisatie, een traject doorlopen waarbij ze door middel van leer- en bouwblokken hun eigen handvatten hebben gemaakt. Albert en zijn collega Kim hebben gezorgd voor procesbegeleiding en ondersteuning. Ze organiseerden inspirerende sessies en bleven tegelijkertijd focussen op concrete resultaten. Kenmerkend aan de werkwijze van Goudsteen & Company is dat ze veel verantwoordelijkheid leggen in een projectteam. Hierdoor kan een team vanuit zijn eigen kracht werken.

Meedenken

Wat me zelf opvalt aan de samenwerking krijg ik ook terug uit het bedrijf: Albert is iemand die meedenkt en opgaat in het geheel. Niet de typische consultant. Iedere keer verrast het me weer hoe proactief ze bij Goudsteen & Company te werk gaan. Ze komen altijd met nieuwe ideeën.

Waardering

Goudsteen & Company is sterk in verandermanagement, procesbegeleiding en intervisiebegeleiding. Albert zorgt er altijd voor dat we op tijd kijken waar hij een stap terug kan doen. De samenwerking is gelijkwaardig, hij pakt niet die geijkte consultantrol, iemand waar je op een gegeven moment mee zit opgescheept. Albert gaat naadloos op in het geheel en kan op dezelfde manier weer verdwijnen als het nodig is. Dat wordt binnen Enexis gewaardeerd.