Albert Goldsteen

Als adviseur, procesbegeleider en coach wil ik individuele professionals, teams en organisaties helpen het eigen potentieel te benutten.

Albert Goldsteen

Verandering echt laten werken
Ik vind het iedere keer weer een uitdaging om verandertrajecten, werkvormen en programma’s te ontwerpen waarin dit potentieel maximaal naar boven kan komen.

Rode draad in de rol die ik vervul – of ik nu met een individuele professional, een team of een organisatie werk – is de vraag hoe je vanaf papier of vanuit je hoofd naar concreet handelen in de praktijk gaat. Ik werk heel graag als procesbegeleider van teams die samen met concrete vraagstukken aan de slag gaan. Daarin zie ik het als mijn rol om een klimaat te creëren waarin eigenaarschap en resultaatgericht samenwerken centraal staan. Mijn kracht ligt in het verbinden, luisteren, ruimte geven en confronteren zonder oordeel.

In mijn aanpak pas ik de inzichten en ervaringen toe die ik in de afgelopen veertien jaar - met vallen en opstaan - heb opgedaan. In die periode heb ik meer dan 70 organisaties, variërend 10 tot 20.000 medewerkers, mogen adviseren bij vraagstukken over de inrichting en uitvoering van strategie, structuur, processen en gedrag.

Naast het ondernemerschap geniet ik, thuis of op vakantie, ontzettend van het samen zijn met mijn vrouw en onze vier meiden. Door anderen word ik regelmatig getypeerd als Bourgondiër; ik kan enorm genieten van lekker eten, en de Aziatische keuken staat hoog op mijn lijstje met favorieten. Tot slot doe je me een groot plezier met Scandinavische literatuur of series.

Team