Annelotte van Riet

Annelotte van Riet

Als teamontwikkelaar en coach nodigt Annelotte mensen uit om vanuit verschillende invalshoeken naar zichzelf, naar anderen en naar de wereld te kijken. Daarnaast maakt zij in het werken met groepen en individuen gebruik van ‘hier en nu’ situaties en schakelt vanuit daar naar het verander- of leerproces. Zij geniet van de momenten dat er ‘kwartjes vallen’, dat er nieuwe inzichten ontstaan waardoor beweging ingang wordt gezet. Haar kracht ligt in haar persoonlijke, verbindende benadering in combinatie met het stimuleren van concrete resultaten.

Annelotte werkte als organisatieadviseur en coach bij adviesbureau Hay Group en daarvoor als manager en MD-adviseur bij ING. Sinds 2016 is zij als zelfstandig ondernemer werkzaam op het gebied van verandertrajecten in de rol van procesbegeleider, coach en assessor in zowel de publieke als private sector.

Team