Bram Roggeveen

Bram Roggeveen

Ik vind de wereld leuker als ik lach
Wie ik ben en wat ik breng?
Ik denk dat iedereen veelzijdig en tegenstrijdig is. Ik in ieder geval. Afhankelijk van de context, de opdracht waar we voor staan, het gezelschap of hoe we die nacht geslapen hebben laten we een bepaalde kant van onszelf zien. Een collega omschreef mijn veelkleurigheid als: dwars en braaf, lief en destructief, creëren van vertrouwen/veiligheid en ontregelen, intellectueel en plat, speels en serieus, geestig en gemeen, chaotisch en in controle, licht en duister, los en star, autonoom en gebonden, waardevrij en oordelend, krachtig/sterk en kwetsbaar/gevoelig, luisteren/stilzijn en lawaai maken, vertragen/rust en extreme snelheid en achtbaan. Dus één van deze eigenschappen kan je zomaar tegenkomen, waarbij de behoefte om te lachen toch wel altijd aanwezig is. Niet omdat ik het leven altijd zo makkelijk vindt, of alles me goed afgaat, maar juist andersom: humor zorgt dat ik beter met de wereld om kan gaan, er beter in pas.

Welk werk past bij mij?
Ik vind het leuk te werken aan klussen rondom gedrag, leren en ontwikkelen. Dat uit zich onder andere in klussen als cultuur- en/of visietrajecten binnen organisaties, teams begeleiden bijvoorbeeld op heidagen, leertrajecten als het gaat om verandering van gedrag en vaardigheden leren toepassen en individuele coaching. Het maakt me eigenlijk niet uit bij wie, omdat deze elementen overal aanwezig zijn. Ik geloof niet dat we in verandertrajecten de wereld compleet kunnen veranderen (of dat we dat moeten nastreven), maar hoop wel bij te dragen om de kans op resultaat en geluk iets groter te maken. Of zoals mijn held Barack Obama zei: “If you’re walking down the right path and you’re willing to keep walking, eventually you’ll make progress.”

Welke ‘hoe’ past bij mijn werk?
Ik houd ervan om verschillende vormen in te zetten. Natuurlijk omdat mensen verschillende leerstijlen hebben, maar ook omdat ik zelf verschillende prikkels nodig heb. En omdat ik het een uitdaging vind nieuwe wegen te zoeken. Dus theorie én doen, reflecteren én geanimeerd brainstormen, abstraheren én de diepte ingaan. En vooral ook zoeken naar andere vormen. Van rollenspelen tot lessen uit het theater, van het gebruik van beeldmateriaal, nieuwe intervisievormen of allerlei soorten werkvormen. Grote reden om te werken bij Goudsteen & Danae is om te kunnen werken aan allerlei vormen van gaming, leerproducten en ervaringen omdat ik denk dat die bijdragen aan het laten beklijven van de gedragsverandering waar we zoveel over praten.


Wat breng ik niet?
Vanuit mijn kracht (luisteren, meebewegen, spiegelen, samen) zit mijn kracht zeker niet in met daadkracht een duidelijke koers/visie neerzetten, weten welke structuur nodig is en dat aanbrengen of diep de cijfers ingaan. Ik ben voor stretchen, maar ook van ‘doe waar je goed in bent’! Dan verwijs ik je graag naar een andere collega. Of nog beter, om ons beiden te vragen, omdat juist de combinatie van verschillende karaktertypes zo goed is. Iets wat overigens, en dat vergeten mensen er vaak bij te zeggen, enorm veel energie en afstemmen kost. Maar we kunnen wel iets vaker de moeilijke weg kiezen.

Team