Simon Noorman

Waar wil je als organisatie naartoe, wat vraagt dat van je HR strategie, mensen en wijze van organiseren, besturen en ontwikkelen en op welke wijze kan de vereiste verandering worden vormgegeven en geïmplementeerd?

…dit samen scherp krijgen en omzetten in acties vormt de basis van mijn werk als organisatieadviseur, projectmanager, docent en trainer.
Samen met klanten vraagstukken aanpakken en strategieën werkend maken, vanuit mijn uitgangspunt en ervaring dat ‘hard’ *structuren, processen en systemen) en ‘zacht’ (leren, ontwikkelen en veranderen) elkaar kunnen versterken.

Ik combineer gedrevenheid en bevlogenheid met pragmatisme en relativering. Mijn stijl kenmerkt zich door betrokkenheid bij mensen en organisaties gecombineerd met resultaatgerichtheid, analyse en het vermogen om complexiteit te reduceren en samenhang aan te brengen.

De afgelopen 20 jaar ben ik bij een groot aantal (profit en non-profit) organisaties als adviseur of manager verantwoordelijk geweest voor de vormgeving en implementatie van verandertrajecten. Daarin stonden veelal organisatieontwikkeling, strategisch HRM, Performance Management, Talent Management en organisatieleren centraal.

Team