Behind the scene’s at….Goudsteen & Company

door Albert Goldsteen op 29 december 2014
Spiegelen, reflectie, de thermometer erin steken. Zo tegen het einde van het jaar een geliefde bezigheid om me heen merk ik. Voor ons is reflectie een essentieel onderdeel van ons werk als adviseur. En dus zeker ook tegen het einde van het jaar!

Reflectie gaat voor ons over: wat kan er de volgende keer anders, beter, meer of minder? Maar ook over: wat viel ons op in het werken met de professionals van onze klant, wat waren onze observaties?

Sociale innovatie start met fikkies

door Albert Goldsteen op 23 oktober 2014
'Samen, vanuit het hart, fikkie stoken'. Het zijn de woorden van Robine de Koff, senior specialist organisatieontwikkeling bij Enexis. En die woorden zijn een must read voor iedereen die zich afvraagt wat Sociale Innovatie nou eigenlijk echt is. Haar speech is dan ook opgenomen in het boek Anders Werken - 50 verhalen over Sociale Innovatie. Als Goudsteen & Company mochten we de vonken zijn voor het fikkie bij Enexis. Of het brandhout. Nou ja, hoe dan ook, we stoken dit fikkie graag nog eens verder op in deze blog.

Want waar hebben we het over als we het over Sociale Innovatie hebben? Het is grappig eigenlijk. Er moet een moment geweest zijn dat iemand bedacht dat innovatie te vaak een technische associatie oproept en dat de toevoeging Sociale helpt om te laten zien dat innovatie ook en vooral in en door mensen ontstaat.

Vakmanschap – hoe zit het in uw directie?

door op 8 september 2014
‘Vakmanschapsontwikkeling is belangrijk’, is een veel gehoorde uitspraak. Volgens mij is iedereen het met mij eens als ik zeg dat het ontwikkelen van medewerkers cruciaal is voor goede prestaties van organisaties. Hoe beter de kennis en kunde van medewerkers op orde is, hoe beter een organisatie klanten tevreden kan stellen.

Dat geldt zeker in deze tijd, waarin klanten steeds kritischer worden en het steeds normaler gevonden wordt social media te gebruiken om hun ervaring met een organisatie te delen. De gevolgen van niet up-to-date medewerkers worden voor organisaties steeds groter door de kritische klant. Mede door deze ontwikkelingen wordt vakmanschap steeds belangrijker.