De prikklok bestaat nog!

door op 24 september 2014
De meesten zullen zich mijn beeld van een prikklok van vroeger herinneren: een apparaat dat in de tweede helft van de vorige eeuw bij de ingang van een fabriek stond. Maar voor sommigen is het de dagelijkse realiteit: ’s morgens bij aankomst op het werk inklokken en aan het einde van de dag weer uitklokken. De gewerkte uren worden vastgelegd en gebruikt als stuurinformatie.

Dit gebeurt niet alleen in productie-omgevingen waar het werk van de mens nog niet is geautomatiseerd of naar lagelonenlanden is verplaatst. Integendeel, in de (semi-)overheid is dit aan de orde van de dag.

Verslaafd aan advies…

door Albert Goldsteen op 28 mei 2014
Ik ben consultant. En ik vind dat mijn beroepsgroep ernstig overgewaardeerd wordt. Dat is een opmerkelijk standpunt, hoor ik u denken. Ik zal uitleggen waarom het toch zo is.

Er zijn in Nederland relatief meer consultants dan in elk ander land ter wereld. Dat zegt iets. Namelijk dat de gemiddelde organisatie verslingerd is aan consultants. Grote organisaties en de (semi) publieke sector spannen hierbij de kroon. Het is normaal geworden een beroep te doen op de expertise van een ‘consultant’. Iemand die in een keurig pak het bedrijf binnenwandelt, analyseert, scenario’s schetst, advies geeft, presentaties op flitsende wijze ten tonele brengt. Dat is handig. Maar voegt het ook waarde toe?