Behind the scene’s at….Goudsteen & Company

door Albert Goldsteen op 29 december 2014
Spiegelen, reflectie, de thermometer erin steken. Zo tegen het einde van het jaar een geliefde bezigheid om me heen merk ik. Voor ons is reflectie een essentieel onderdeel van ons werk als adviseur. En dus zeker ook tegen het einde van het jaar!

Reflectie gaat voor ons over: wat kan er de volgende keer anders, beter, meer of minder? Maar ook over: wat viel ons op in het werken met de professionals van onze klant, wat waren onze observaties?

Sociale innovatie start met fikkies

door Albert Goldsteen op 23 oktober 2014
'Samen, vanuit het hart, fikkie stoken'. Het zijn de woorden van Robine de Koff, senior specialist organisatieontwikkeling bij Enexis. En die woorden zijn een must read voor iedereen die zich afvraagt wat Sociale Innovatie nou eigenlijk echt is. Haar speech is dan ook opgenomen in het boek Anders Werken - 50 verhalen over Sociale Innovatie. Als Goudsteen & Company mochten we de vonken zijn voor het fikkie bij Enexis. Of het brandhout. Nou ja, hoe dan ook, we stoken dit fikkie graag nog eens verder op in deze blog.

Want waar hebben we het over als we het over Sociale Innovatie hebben? Het is grappig eigenlijk. Er moet een moment geweest zijn dat iemand bedacht dat innovatie te vaak een technische associatie oproept en dat de toevoeging Sociale helpt om te laten zien dat innovatie ook en vooral in en door mensen ontstaat.

Samen de toekomst maken

door Kim Heinz op 18 oktober 2014
De wereld verandert supersnel. We ervaren crisis op crisis, en dan bedoel ik niet alleen de financiële crisis, maar ook die in de natuur en maatschappelijke verhoudingen. Natuurrampen, wateroverlast of juist extreme droogte – het klimaat laat zich niet meer voorspellen. Een crisis zet aan tot denken.

Op persoonlijk vlak stellen steeds meer mensen zichzelf bijvoorbeeld de vraag of ze echt gelukkig worden van de overvloed aan financiële middelen en materiële zaken. Al deze ontwikkelingen leiden – op de lange termijn – tot aanpassingen van systemen, het ontstaan van nieuwe markten en schaarste op totaal andere gebieden dan voorheen.

De prikklok bestaat nog!

door op 24 september 2014
De meesten zullen zich mijn beeld van een prikklok van vroeger herinneren: een apparaat dat in de tweede helft van de vorige eeuw bij de ingang van een fabriek stond. Maar voor sommigen is het de dagelijkse realiteit: ’s morgens bij aankomst op het werk inklokken en aan het einde van de dag weer uitklokken. De gewerkte uren worden vastgelegd en gebruikt als stuurinformatie.

Dit gebeurt niet alleen in productie-omgevingen waar het werk van de mens nog niet is geautomatiseerd of naar lagelonenlanden is verplaatst. Integendeel, in de (semi-)overheid is dit aan de orde van de dag.

Verslaafd aan advies…

door Albert Goldsteen op 28 mei 2014
Ik ben consultant. En ik vind dat mijn beroepsgroep ernstig overgewaardeerd wordt. Dat is een opmerkelijk standpunt, hoor ik u denken. Ik zal uitleggen waarom het toch zo is.

Er zijn in Nederland relatief meer consultants dan in elk ander land ter wereld. Dat zegt iets. Namelijk dat de gemiddelde organisatie verslingerd is aan consultants. Grote organisaties en de (semi) publieke sector spannen hierbij de kroon. Het is normaal geworden een beroep te doen op de expertise van een ‘consultant’. Iemand die in een keurig pak het bedrijf binnenwandelt, analyseert, scenario’s schetst, advies geeft, presentaties op flitsende wijze ten tonele brengt. Dat is handig. Maar voegt het ook waarde toe?